תקנון האתר (להלן "התקנון")

יובהר כי מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, אך כל הנאמר בו מתייחס לזכר ונקבה כאחד. בנוסף יובהרו הדברים הבאים:

 1. חברת ויגור נסיכויות בע"מ (VIGOR PRINCIPALITIES LTD) שמספרה 512574880 הינה חברה בעלת חנויות תיקים ומזוודות ואקססוריס הקיימת עשרות שנים (להלן "החברה").
 2. בנוסף, מפעילה החברה חנות וירטואלית באתר האינטרנט שכתובתו כמצוין להלן: www.vigor-principalities.com
 3. ביצוע פעולות באתר מותרת לגילאי 18 ומעלה שהינם בעלי תעודת זהות וכרטיס אשראי חוקי ותקף שהונפק בארץ, שרכישה דרכו כפופה לאישור החברה המנפיקה.
 4. אין לעשות באתר או באמצעותו שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 5. השימוש באתר יחשב להסכמת המשתמש על כללי התקנון. הסכמתו תהווה בסיס משפטי לכל דבר ועניין.
 6. החברה אינה מתחייבת להעלות לאתר את כלל המוצרים המוצגים בחנויותיה. כן החברה אינה מתחייבת להציג בחנויותיה את כלל המוצרים המוצגים באתר.
 7. החברה תמסור מידע ככל שיהה מפורט ומדויק אודות מוצריה אך יתכנו אי דיוקים קלים.
 8. החברה תציג את מוצריה באמצעות תמונות אך למען הזהירות הן יחשבו להמחשה בלבד.
 9. ביצוע פעולה/ות באתר יחשב על ידי מבצעו כמי שקרא את התקנון והביע הסכמתו לאמור בו
 10. החברה תשמור באמתחתה את פרטי המזמין כמידע מסווג
 11. אנו לא נעביר לצד שלישי כלשהו, מידע המזהה אישית את המזמין, אלא במקרים כדלהלן:
  • במקרה שהמזמין הפר את תנאי השימוש באתר או את תנאיו של הסכם כלשהו שאישר בקשר עם פעילותו באתר, או אם המזמין יבצע או ינסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין;
  • אם יתקבל בידינו צו שיפוטי המורה לנו למסור את פרטי המזמין או המידע אודות המזמין לצד שלישי;
 12. החברה רשאית לשנות את התקנון ללא הודעה מראש. תקנון מעודכן יופיע בלחיצה על מקש "התקנון".
 13. החברה רשאית לבצע שינויים באתר כגון החלפת מוצרים שינויי מחירים וכד'. זאת בכל עת, ללא הודעה מראש ובהתאם שיקול דעתה הבלעדי
 14. החברה רשאית להפסיק את פעילותה באתר בכל עת וללא הודעה מראש
 15. החברה תציג לצד כל מוצר את פרטיו הכלליים לרבות עלות, תנאי תשלום, דמי ההובלה, אופן שליחת המוצר ומועד אספקתו
 16. המחירים נקובים בשקלים וכוללים מע"מ

הזמנת מוצרים והספקתם

 1. לשם ביצוע רכישה ימלא וימסור המזמין את הפרטים כפי שנדרשים הם באתר.
 2. החברה לא תשא באחריות בגין טעות/יות המזמין במילוי הפרטים
 3. מסירת פרטים כוזבים הינם עבירה פלילית. האחריות לנזקים יוטלו על מוסרם.
 4. המוצר יסופק לכתובת הלקוח בתוך 14 ימי עסקים שיחל מיום קבלת אישור חברת האשראי לחיוב.
 5. מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח בסך של 25 ₪. הסכום כולל מע"מ
 6. דמי משלוח עבור משלוחים חריגים (משקל ו/או מרחק) יקבע בהתאם לחריגתם ובהודעה למזמין מראש
 7. תנאי המשלוח יהיו כפופים לתנאי המשלוח בחברת המשלוחים. כמו כן החברה לא תשא באחריות בגין תקלות הנובעות מחברת המשלוחים
 8. ניתן להגיע לאחד מסניפי החברה ולאסוף את המוצר באופן עצמאי
 9. החברה לא תשא באחריות בגין תקלות שאינן בשליטתה לרבות תקלות מחשוב ו/או מערכות טלפוניה ו/או פעולות איבה ו/או פעולות חירום ו/או כוח עליון וכד'
 10. במקרה בו המוצר המוזמן אזל מהמלאי על אף שהמזמין חויב עבורו, יבוטל החיוב על ידי החברה ולמזמין לא תהה כל דרישה ו/או טענה כנגדה

אחריות

 1. אחריות בגין המוצר תחול על קלקול הנובע מיצור לקוי של המוצר.
 2. תקופת האחריות ותנאי האחריות משתנים ממוצר למוצר ויחולו בהתאם ובכפוף לתעודת האחריות המוצמדת למוצר.
 3. בהיעדר תעודת אחריות לצד המוצר, תקופת האחריות לגביו לא תפחת משנה
 4. האחריות לא תכלול נזקים של חברות התעופה, בלאי סביר או בלאי הנובע משימוש בלתי סביר במוצר.

החלפת מוצר

 1. הלקוח רשאי להחליף את המוצר בתוך 30 יום מיום הרכישה
 2. הלקוח יגיע עם המוצר וראיית רכישה לאחד מסניפי החברה הבאים: קניון מלחה ירושלים, קניון ביג פשין בית שמש
 3. המוצר יוחלף ובלבד שלא נעשה בו כל שימוש ו/או שלא נפגם ו/או נפגע בשום אופן ו/או דרגת פגיעה שהיא
 4. הלקוח רשאי להחליף את המוצר בסניף אליו הגיע או לקבל שובר זיכוי לרכישה מאוחרת באחד מסניפי החברה או באתר, לבחירתו
 5. הזיכוי יהיה בגובה עלות המוצר מבלי שיתווספו אליו דמי ההובלה

ביטול עסקה

 1. הלקוח רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום הרכישה
 2. הלקוח ישיב את המוצר בעצמו או באמצעות שליח על חשבונו (ובצירוף לראיית רכישה) לאחד מסניפי החברה הבאים: קניון מלחה ירושלים, קניון ביג פאשין בית שמש
 3. דמי המשלוח ששולמו על ידי הלקוח לא יוחזרו
 4. החזרת המוצר תחול בכפוף לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א – 2010

בכל עניין אחר או בירור ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה על פי הפרטים הבאים:

פקס: 02-6796326
דוא"ל: vigorprincipalities@gmail.com